Pl Engl Fr Es        Rozważania na temat Reigi Saho

This post is also available in: angielski, francuski, hiszpański

ueshibaJa przede wszystkim rozumiem aikido jako sztukę walki, ale aikido posiada również znaczenie jako manifestacja(przejaw) naturalnych praw i jako fenomen psychologiczny, socjologiczny, fizjologiczny, etyczny i religijny. Te wszystkie znaczenia się pokrywają, aczkolwiek, każde ma swoją unikalną osobowość, i wszystkie razem stanowią to co nazywamy aikido.

Mimo że sporty nie stykają się bezpośrednio z sytuacjami na pograniczu życia i śmierci, popierają one jednak pewne wartości konieczne do zbudowania charakteru, jak na przykład przestrzeganie reguł, respekt innych, rzetelne współzawodnictwo, odpowiedni ubiór i zachowanie.

To powinno być jeszcze bardziej prawdziwe i zasadnicze jesli chodzi o aikido, ponieważ aikido musi radzić sobie z pytaniami o życie i śmierć i kładzie nacisk na zachowanie życia. Czy w takiej sztuce, nie jest bezsprzecznie odpowiednie uwydatniać potrzebę pełnej godności Rei w stosunkach międzyludzkich? Dlatego mówi się że Rei jest zródłem i ostatecznym celem budo.

Niektórzy ludzie mogą zareagować negatywnie na ten nacisk na etykietę, jako podejście staromodne, konserwatywne, albo nawet – w pewnych społeczeństwach – feudalne i to jest całkowicie zrozumiałe. Ale nigdy nie wolno nam stracić z widoku istoty Rei. Studenci aikido są szczególnie zobowiązani aby doceniać powody i znaczenie Reigi-saho jako że stanowi to ważny stopień w kierunku misogi, które jest sercem ćwiczenia aikido.

M.Kanai senseiLa Forge Aikido Dojo