Pl Engl Fr Es        


Sugano sensei

Wywiad z Sugano sensei podczas New York Aikikai Christmas Seminar w grudniu 2000 Prowadził David Halprin, 6th Dan jest Chief Instructor of Framingham Aikikai i Instructor at New England Aikikai

Może chciałby się sensei podzielić z nami wspomnieniami o starszej generacji instruktorów z Hombu dojo na przykład Osawa Sensei Senior, Tada Sensei, Arikawa Sensei, i Yamaguchi Sensei?

Wszyscy ci ludzie to byli bardzo silni indywidualiści. Oczywiście, byliśmy razem w Hombu dojo, ale nasze stosunki były podobne do stosunków student/mistrz. Nie żeby te stosunki były trudne, ale nie było zbyt dużo osobistego kontaku. Bariera pomiędzy nami nie byla aż taka, ale w różny sposób, relacje były podobne do stosunków student/mistrz.

Jak pomiędzy nauczycielami i studentami ?

Nawet pomiędzy studentami starszej i młodszej generacji było tak samo…

Czy to było (te relacje ze starszą generacją studentów O’senseia) podobnie jak uczyć się od samego Zalożyciela, tzn po prostu brał pan udział w treningu i starał się zrozumieć co oni robili ?

Tak, właśnie tak…

Czy nauczył się pan jakichś szczególnych rzeczy od starszej generacji uczniów Założyciela?

K.Tochei sensei był szefem instruktorów, on był najsilniejszy/najbardziej zaawansowany, miał silny charakter i był bardzo dobry technicznie. Tylko on byl w stanie wyjasnić jak i dlaczego działa technika. To było dla mnie rzeczą dosć unikalną [śmiech…]

Jaki miały przebieg jego treningi ?

Zwykle zaczynał on od wyjaśnienia techniki. Używał on ternimologii związanej z Ki więcej niż ktokolwiek inny. Możliwe, że był jedyną osobą , która używała to określenie. Podświadomie, prawdopodobnie jego sposób wyjaśniania wpłynął na mnie dość mocno.

Jak pan już o tym wspomniał, jak on wyjasniał ki ? [śmiech…]

Na przykładzie niezginalnej ręki…[śmiech…]

Jak pan wyjaśnia ki innym, lub jak on wyjaśniał to panu ?

W tamtych czasach, 30 lub 40 lat temu, jego wyjaśnienia były dobre. Myślę, że dzisiaj ten sam sposób wyjasniania nie jest aż tak dobry. Jego wyjaśnienia były prawie równoznaczne z formulą Ť jeden plus jeden równa się dwa ť, opartą na koordynacji ciała i umysłu. Tak więc używanie własnego umysłu, myślenie w sposób pozytywny, jest sposobem wytwarzania energii które może być opisane jako ruch ki.
Studiował on japonską jogę, i myślę że to właśnie z tamtąd pochodziło jego wyjaśnienie. Był członkiem Tempukai, jak wielu innych aikidoków z Hombu dojo. Tada sensei był w tej samej organizacji. Nawet teraz Tada sensei wykonuje różne ćwiczenia na ki lub takie różne rzeczy związane ze świadomościa.

Czy ta organizacja jeszcze działa ?

Myśle że tak. Kluczowe postacie już nie żyją. Spotkałem ich kilka razy. Organizacja ta miała duży wpływ na Tohei sensei. Myśle że w podobny sposób do tego jak Zalożyciel zapożyczył pomysły z Omoto-kyo, Tohei sensei zapożyczyl pomysły z Tempukai. On chciał coś nam wyjaśniać (w przeciwieństwie do innych ? ? ?..dopisek tłumacza), a żeby coś wyjaśnić, potrzebne są ci pewne pojęcia, idee.
Wiekszosc sportów, jak judo, używa podejścia naukowego, na przykład, zasady równowagi. W przypadku O’sensei’a, ze względu na jego duże zaangażowanie w Omoto-kyo, używał on ich idee religijne do wyrażania swych idei w aikido, i dlatego wchodził on bardziej w aspekty duchowe. Sposób wyrażania ruchów jego ciała oczywiście miał swoje źrodło w sztukach walki, ale prawdopodobnie jego sposób wyrażania idei był dużo bliższy aspektom duchowym. Nastepnie różni jego uczniowie zaczęli ćwiczyc Zazen czy jogę, z czego rozwinęli typ wiedzy jaką można użyć do wyrażenia idei co to jest aikido, lub rozwijać wyjaśnianie aikido.

Czy pan ćwiczył Zazen ?

Tak, ćwiczyłem Zazen intensywnie przez 3 lata. Najbardziej intensywne były 3 miesiące, kiedy ćwiczyłem bezpośrednio z chińskim mistrzem zen. To było interesujące. Oprócz tego lubię niektóre sutry jogi. Mają one bardzo jasne wzajemne powiązania i logikę która lubię.

W systemie jogi ?

Tak, niektóre z nich. Nie wszystkie. Patanjali sutra jest dobra. Można z nich nauczyć się innej wiedzy, i twoje zrozumienie aikido ewoluuje. Ale takie różne rzeczy nigdy nie powinny być mieszane ze sobą. Niektórzy ludzie chcą zmienić aikido w jogę, lub odwrotnie, czy jakoś tak, więc mieszają oni dwie kompletnie różne rzeczy.

Tak więc dobrze jest ćwiczyć inne dyscypliny, ale ważnym jest nie mieszać je ze sobą i dokladnie je odrożniać.

Tak. W stosunku do niektórych rzeczy jakie doświadczasz poprzez trening aikido potrzebujesz jakichś narzędzi aby sobie z nimi poradzić, rozpoznać je. Wiedza jest tak jak inny język. Może być coś, czego doświadczasz fizycznie, ale jeśli nie znasz języka, nie możesz tego wyrazić lub rozpoznać. Forma fizyczna i rzeczy intelektualne idą ze sobą w parze. W przypadku Zalożyciela, oczywiście, wyrażał on swoje uczucia z treningu wyjaśniając je przy pomocy religii Omoto, ale nie trzymał się tego wyłącznie w sposobie jaki cwiczył, chociaż może jest to najbardziej wyrafinowana droga. Judo jest oczywistą naukową drogą którą używał Kano sensei do wyjaśniania.
Prawie każda klasyczna sztuka walki w takiej czy innej formie zapożycza pewne koncepty religijne aby wyrazić swój styl lub technike. Niestety, kiedy zapożyczają oni inną terminologię, jakąkolwiek terminologię, znaczenie się zmienia. Podobnie, jak tłumaczenie na angielski zmienia trochę niuansy japonskiej terminologii.
Terminologia sama w sobie daje coś mistycznego, daje pewne specjalne znaczenie innym ludziom, nawet w czymś takim jak nazwa techniki. Sposób w jaki nazywa się techniki w aikido, jak ikkyo, nikkyo,używa się numerów.W wielu innych sztukach walki jak Daito ryu każda technika ma nazwę Ť ekstemalną ť. Wydaje się że nazwy takie mają za zadanie wywołać duże wrażenie u ludzi spoza danego stylu. Nawet judo, posiada pewne techniki, gdzie sama terminologia wyraża Ť wyczucie ť techniki, lecz również sama nazwa wyraża charakter techniki. Istnieje np taka technika zwana ganseki otoshi, znacząca Ť rzucać skałę ť lub coś podobnego. Terminologia może być zwykłym językiem który bardzo pomaga w łatwym zrozumieniu, ale jest dużo ludzi lubiących używać terminologię extremalną.

Ponieważ to brzmi dobrze ?

To brzmi dobrze, i to jest własność języka japońskiego, żeby oddać pewne uczucie lub znaczenie.

Więc to rzeczywiście wyraża coś ważnego ?

Używanie zwykłego języka do opisu rzeczy pozwala na łatwiejsze rozumienie. W aikido, powiedzenie Ť użyj twojej ki ť ma kluczowe znaczenie. Mówisz Ť ki ť i nawet kiedy ludzie rozmawiają o tym bez jasnego zrozumienia, czuje się coś specjalnego [smiech…]. Jest to zapożyczone z innych systemów, jak religia, które typowo mają wiele terminologii. Zródłem słowa ki jest oczywiście taoism, ale w Chinach, wszystko jest ustawione logicznie, ki również. Ale kiedy uóywanie tego słowa weszło do Japonii, ludzie zaczęli używać go w innych znaczeniach. Zaczęli identyfikować ki jako źrodlo wszystkiego co się nie da wytłumaczyć. Ale w Chinach każde znaczenie ki jest wyraźnie zdefiniowane.
Jest to u nich bardzo logiczny system, istnieją 3 lub 4 różne rodzaje ki, co najmniej 3 : kuki, uchiki, uanchi. W większości przypadków, kiedy mówisz chi lub ki, slowa te opisują moc seksualną. Inny rodzaj ki, kuki obejmuje ilość pożywienia i powietrza, ten rodzaj ma swój poczatek w płucach. Inny typ ki ma swój początek w Ť źrodle ť ciała. Tak więc chińczycy mają 3 odmienne rodzaje ki z bardzo logiczym znaczeniem.
Ale kiedy te słowo przeszło do Japonii, zaczęto używać wiele rodzajów ki, jak np pogoda która nazywa się tenki. Lub np ; Genki-desuka. Najważniejszą rzeczą jest rozumieć, że to nie było tak jak w obecnych czasach. Kiedyś istniało bardzo wiele zjawisk, które były niemożliwe do opisania naukowo. Więc oczywiście, użycie słowa ki jako źrodła takich rzeczy było jedynym dostępnym sposobem ich wyjaśnienia i ludzie zaczęli go używać.
Nie mam pojęcia, czy ktokolwiek teraz używa, nawet w Japonii, terminologii ki aby wyjasnić rzeczy spotykane podczas treningu. Myśle że to Tohei sensei glównie promował i używał terminologii ki. Myśle że Zalożyciel nigdy nie używal tej terminologii. Było kunoki, O’sensei używał słowa ki w kunoki wyjaśniajac coś, ale to był jedyny kontext w którym to używał.
W religii Omoto, w mistycyźmie Shinto, używa się zasadniczo trzech metod / głównych zasad w systemie kotodama : tumoni, kuzitama, etc. Tak więc, istnieje 3 lub 4 różnorodne podstawowe zasady. Większość systemu kotodama nie jest specjalnie logiczna. Jest raczej kompletnie nielogiczna. Tak naprawdę można to praktykować wyłącznie w języku japońskim.

Czy myśli pan, z drugiej strony, że ki jest dobrą metodą do wyjaśniania rzeczy, czy to po prostu powoduje u ludzi konfuzje/niezrozumienie, poplątanie pojęć ?

Pytajęc tak, dzielisz ki na pozytywne i negatywne. Nie wiem czy w dzisiejszych czasach ktokolwiek używa tego do wyjaśniania czegokolwiek na treningu. W systemie kotodama, mają oni kilka różnych okresleń ki, ale myśle że żadne z nich nie jest używane, chyba nie.
W ten sposób, można prześledzić kilka punktów, ale większość z nich, pochodzi z wyjasnień O’senseia na temat wibracji w ciele. Można to zrozumieć używając terminologii japońskiej. Na przykład, kami, znaczy bóg, dzieli się na ka oraz mi. Dzwięk ka był równoznaczny z ogniem, a dzwięk mi jest równoznaczny z wodą. W slowie Ka-mi wszystko jest razem zlączone, ogień jest pionowy, woda jest pozioma, więc symbole te tworzą krzyż, i właśnie tak się do tego zrozumienia dochodzi, tak się to używa w kotodamie.
Może nie jest konieczne wierzyć w to , jako w rodzaj totalnej religii. Dużo łatwiej jest po prostu wierzyć, ponieważ zaczynasz od przywiązania emocjonalnego, więc nie musisz być logiczny. Ale jesli ktoś chciałby studiować to jako system, spoglądał by on na to w intelektualny i logiczny sposób, i taki rodzaj studiowania jest czasami trudny. Tak samo jest z Zazen. Nawet cwicząc Zazen, nie jest konieczne być wierzącym, ale po prostu wydobyć z tego system siedzenia.

Znaczy używać tego jako ćwicznia.

Taaaa…ćwiczenia. O’sensei prawdopodobnie nie dokonczył całkowicie rozwijania aikido. Pozostało po nim dużo poematów i pism, ale w większości wypadków musisz po prostu zgadywać co on chciał przez to powiedzieć………cdn

La Forge Aikido Dojo