Pl Engl Fr Es        


Wartości duchowe a SW

Wartości duchowe a sztuki walki

autor: William Bodiford

Należy bardzo krytycznie ustosunkować się do idei, że ćwiczenie sztuk walki samych w sobie może prowadzić do zrozumienia religii Azjatyckich lub Azjatyckich wartości duchowych. Co jest źródłem takiej idei że trening sztuki walki stanowi jakiś rodzaj inicjacji do podstawowych zasad Taoizmu, prawd Buddyjskich, etc.?

Trudno jest znaleźć dowód na tego rodzaju myślenie w czasach przed- nowoczesnej Japonii. Różnego rodzaju biograficzne i autobiograficzne sprawozdania słynnych wojowników z dawnych czasów, często zawierają opisy tego, jak praktykowali oni różnego rodzaju formy kultów religijnych. Udawali się oni do klasztorów buddyjskich i studiowali pod kierunkiem mnichów. Lub, w świątyniach (Shinto) modlili się ze świątynnymi kapłanami. Lub, szli w góry i pościli z górskimi pustelnikami. Lub, studiowali chińskie teksty moralne u Mistrzów Konfucjańskich i praktykowali samo-analizę i „siedzenie”. Nie ma wątpliwości, że wielu z nich widziało trening duchowy jako niezbędną część swojego osobistego rozwoju, i osobistego treningu. Ale ważnym jest zauważyć, że otrzymali oni moralny i religijny trening od nauczycieli religijnych – a NIE od ich instruktorów sztuk walki. Tak dokładnie było, ponieważ ten typ duchowego treningu NIE był częścią ich edukacji wojennej i ten trening musieli oni szukać poza treningiem SW.

Nawet w czasach nowoczesnej Japonii mnisi Buddyjscy i kapłani Shinto często mówili mi, że jest to śmieszne i obrażające jeśli ktoś sugeruje że trening sztuki walki może zastępować praktykowanie religii. Oczywiście, powszechnie przyjmuje się w Japonii że każda aktywność w życiu codziennym może być wykonywana jako rodzaj ćwiczenia duchowego. Mnisi i kapłani zapewniają jednak, że ludzie mogą nauczyć się jak osiągnąć taką zmianę NIE poprzez proste wykonywanie zwykłych czynności, ale tylko przechodząc przez trening religijny w klasztorze lub świątyni etc. Mistrzowsko opanowane w ten sposób metody mogą być następnie zastosowane do innych dziedzin aktywności.

Jeśli wyobrażenie sztuk walki jako drogi do oświecenia nie istnieje nawet w przed – nowoczesnej Japonii to w jaki sposób ono się rozwinęło?

To trudne pytanie. Odpowiedź na nie jest zbyt skomplikowana żeby tutaj ją rozważać i w większości pozostaje niepewną. Jest jednak jasnym, że nie można pominąć dominującego wpływu sportów w obecnych czasach.

Nowoczesne pojęcie „sportów” rozwinięte w XIX wiecznej Anglii, jako nieprzemianowana forma tego co w tamtych dniach nazywano ” Muscular Christianity ” : idea że trening fizyczny jest szczególnie efektywną formą rozwoju duchowego. Udowadniano, że zawody fizyczne pomiędzy gentelmenami amatorami (znanymi jako sportsmeni) wpaja moralne i duchowe cnoty. Podczas gdy zawodowi zawodnicy zwracali uwagę wyłącznie na podstawowe umiejętności aby wygrać za wszelką cenę, sportsmen miał stawiać fair play ponad wszystko i osiągać Wiktoriańskie cnoty uczciwości, odwagi, altruizmu i poczucia obowiązku. Rozwojowi duchowemu osiągniętemu poprzez sport były przypisywane sukcesy wojenne na całym świecie. Ten pogląd jest podsumowany w słynnym powiedzeniu przypisywanemu dla Duke Wellingtona ze Bitwa o Waterloo została wygrana na sportowych biskach Etonu.(Przy okazji – nie jest przypadkiem, ze Nitobe opisuje Japońskie Bushido jako spoczywające na fundamentach „fair play”).

Zachodni edukatorzy zapewniali rutynowo, ze sporty (lub edukacja fizyczna ) posiadają użyteczne znaczenie dla nauczania wartości moralnych i duchowych, redukując przestępstwa młodocianych, i kontrolując agresje. Można znaleźć niezliczona ilość książek, rozpraw i psychologicznych studiów potwierdzające te zapewnienia. Są one zwykle cytowane przez nauczycieli którzy żądają coraz więcej funduszy na programy edukacji fizycznej.

Czasami można znaleźć badania sugerujące rezultaty przeciwne: zawodnicy są bardziej agresywni lub mniej moralni niż członkowie populacji jako całość. Zwykle wnioski z tych badań są takie, ze ich metody były nieprecyzyjne, i ze obecne modele psychologiczne do mierzenia agresywnych tendencji lub moralności musza być udoskonalone.

Nie mogłem dostrzec żadnej różnicy niezależnie od tego, czy badania dotyczyły sportowców pochodzących z Europy, Ameryki, czy tez ćwiczących style azjatyckich sztuk walki. Metodologia badań i szczególne warunki socjalne badanych ludzi wydają się być zasadniczymi czynnikami determinującymi ich rezultaty. Oto kilka przykładowych tekstów:

1859. Calthrop, Samuel Robert. *A Lecture on Physical Development and Its Relations to Mental and Spiritual Development.* Boston: Ticknor and Fields.

1880. Clarke, James Freeman. *Self-Culture: Physical, Intellectual, Moral, and Spiritual.* Boston: J.R. Osgood.

1895. Brooklyn Ethical Association. * Life and the Conditions of Survival: The Physical Basis of Ethics, Sociology and Religion.* Chicago: C.H. Kerr & Company.

1897. Willard, Frances Elizabeth et al. *Occupations for Women: A Book of Practical Suggestions for the Material Advancement, the Mental and Physical Development, and the Moral and Spiritual Uplift of Women.* Cooper Union, N.Y.: Success Co.

1904. Towne, Elizabeth Jones. *Practical Methods for Self-development: Spiritual, Mental, Physical.* Holyoke, Mass.

1952. California Association of Secondary School Administrators, Committee on Moral and Spiritual Values. *Development of Moral and Spiritual Values Through the Curriculums of California High Schools.* Sacramento: California State Dept. of Education.

1955. Johnson, Warren R. and Daniel C. Hutton. „Effects of Combative Sport Upon Personality Dynamics and Measured by a Projective Test.” (Note: focuses on Western Boxing.) Reprinted in *Contemporary Readings in Sport Psychology.* Edited by William P. Morgan. Springfield, Ill.: Charles C. Thomas, 1970.

1956. Wilton, Wilton M. „A Comparative Analysis of Theories Related to Moral and Spiritual Values in Physical Education. Ed.D. dissertation. UCLA.

1958. White, Doris Louise. 1958. „A Study of Opportunity in Physical-education Classes for the Development of Values.” Thesis.

1959. Catterlin, Nancy. „The Potentials of Physical Education in the Development of Moral and Spiritual Values.” Thesis.

1961. Mercer, Emily-Louise. „An Adaptation and Revision of the Galloway Attitude Inventory for Evaluating the Attitudes of High School Girls Toward Psychological, Moral-spiritual, and Sociological Values in Physical Education Experiences.” Dissertation.

1962. Galloway, June P. „An Exploration of the Effectiveness of Physical Education Experiences in the Development of Attitudes of College Women Toward Sociological, Psychological and Spiritual Values as Related to These Experiences.” Ph.D. dissertation.

1967. Kroll, Walter and B. Robert Carlson. „Discriminant Function and Hierarchical Grouping Analysis of Karate Participants’ Personality Profiles.” Reprinted in *Contemporary Readings in Sport Psychology.* Edited by William P. Morgan. Springfield, Ill.: Charles C. Thomas, 1970.

1968. Boucher, Jean Louis. „Physical Education in a Bi-cultural Society: The Characteristics of School Physical Education Programs as a Function of the Social Values Held by the Two Major Ethnic Groups in the City of Montreal.” Thesis.

1980. Anyanjor, Timothy Amaefule. „Expressive and Instrumental Power Value Orientations of University Student Participants in the Martial Arts.” Ph.D. dissertation.

1984. Husman, Burris F. and John M. Silva III. „Aggression in Sport: Definitional and Theoretical Considerations.” In *Psychological Foundations of Sport.* Edited by John M. Silva III and Robert S. Weinberg. Champaign: Human Kinetics Publishers.

1984. Zeigler, Earle F. *Ethics and Morality in Sport and Physical Education: An Experiential Approach.* Champaign, Ill.: Stipes Publishing Company.

1990. Machos, Tom. „A Reinterpretation of Aggression Theory in the Light of Theory and Practice in the Martial Arts.” Ph.D. dissertation. University of California, Irvine.

1992. Fain, Gerald S. *Ethics in Health, Physical Education, Recreation, and Dance.* Washington, DC: ERIC Clearinghouse on Teacher Education.

1992. French, Daniel Dodd. „Relationship of Length of Training, Traditionalism, and Instructor’s Characteristics to Aggressiveness in Martial Arts Students.” Ph.D. dissertation. Hofstra University. (Quote: Rezultaty pokazuja znaczaca pozytywna zaleznosc pomiedzy agresywnoscia instruktora i agresywnoscia jego studentow.)

1992. Mangan, J. A. „Britain’s Chief Spiritual Export: Imperial Sport as Moral Metaphor, Political Symbol and Cultural Bond.” In *The Cultural Bond: Sport, Empire, Society.* Edited by J. A. Mangan. London: F. Cass.

1996. Dykhuizen, C. Jeffrey. „Aikido: A Comparative Inquiry Into Cultural Context and the Practice, Meaning, and Perceived Outcomes of Training.” Ph.D. dissertation. Kent State University. (Quote: The results of this investigation indicate that, although the observable form of a cultural activity may diffuse to a culture with relatively little change, the meaning assigned to the activity is changed in the process of diffusion.)

1998. Eddy, Martha Hart. „The Role of Physical Activity in Educational Violence Prevention Programs for Youth (Middle Schools, High Schools).” Ed.D. dissertation. Columbia University Teachers College.

1998. Hambly, Deborah J. „Spiritual Experiences of Women in Physical Activity, Sport, Martial Arts and Dance.” M.A. thesis. University of Alberta.

1998. Wargo, Mark Allen. „Exploring the Personality of Martial Artists: Hostility and Psychopathology. M.S. thesis. Mississippi State University. (Quote: Kobiety posiadajace wysokie stopnie wykazują większą paranoje i większą złość niż osoba przeciętna..)

La Forge Aikido Dojo